Lokmodeller

LOKMODELLER

VÄLKOMMEN TILL LOKMODELLER


Vi är en liten tillverkare av etsplåtar för modelltåg. Det hela började på grund av svårigheten att få tag på etsplåtar för SJ:s B-lok. Därför bestämde vi oss för att ta fram plåtar på egen hand. Fyra år och många provbyggen senare har vi nu ett litet sortiment av etsplåtar till försäljning till andra modelltågsentusiaster.


Till varje plåt har vi även tagit fram en byggbeskriving som innehåller information om lämpliga donatorlok och vilka övriga delar som måste införskaffas för att kunna bygga en komplett lokmodell. Byggbeskrivningarna kan laddas ner nedan.


Vill du beställa plåtar eller veta mer - kontakta oss på info@lokmodeller.se.


Alla priser är inklusive moms. Frakt på 62 kr tillkommer. Betalning sker mot faktura (7 dagar).

SJ Littera R


Etsplåt för R-lok. Skala H0.

Inklusive sotskåpsfront, skorsten,

domer (2 st), cylinderlock (2 st), tankar (3 st), fettkoppar (2 st)

samt säkerhetsventiler.

Donatorlok: Roco BR57 & Trix BR94


Ladda ner byggbeskrivning här


1350 kr

SJ Littera B


Etsplåt för B-lok. Skala H0.

Donatorlok: Liliput Br38


Ladda ner byggbeskrivning här


750 kr

SJ Littera Sb


Etsplåt för Sb-lok. Skala H0.

Donatorlok: Piko Br66


Ladda ner byggbeskrivning här


875 kr

A-tender


Etsplåt för A-tender. Skala H0.

Bockningsmall medföljer.


Ladda ner byggbeskrivning här


750 kr

R-lok och A-tender byggda utifrån våra etsplåtar och tillhörande plastdelar

Sb-lok byggt utifrån vår etsplåt

B-lok byggt utifrån vår etsplåt

A-tender byggd utifrån vår etsplåt